Archiwum kategorii: dr Matthias Rath – filmy, wykłady

dr Matthias Rath

dr Matthias Rath – filmy

Dr Matthias Rath – Perspektywy UE i przyczyny raka

Odkrycie i opisanie naturalnych molekuł azotu, węgla i wodoru w 1897r.
W Niemczech powstała grupa która przywłaszczyła sobie odkrycia (naturę)
i opatentowała. Celem 1 wojny światowej było powstanie unii gospodarczej w Europie środkowej. Wyprodukowano w tym czasie amoniak i gaz bojowy. Działanie te miały przynieść kontrolę nad światem. W 1926r. powstał koncern IG-Farben który współtworzył 2 wojnę i po wojnie powstanie UE.
W filmie przedstawiona jest geneza leczenia raka przez koncerny farmaceutyczne.

 

Dr Matthias Rath do Niemiec, Europy i całego świata

13 marca 2012 roku w Berlinie Dr. Rath wzywa ludzi w Niemczech i w całej Europie, aby wzięli na siebie odpowiedzialność. Jest to wezwanie, aby budować wspólnie demokratyczną Europę dla ludzi i przez ludzi — budować nowy świat oparty na zdrowiu poprzez prewencję i zwalczanie chorób. Dostępne wyniki badań naukowych opartych na naturalnych środkach dają do zrozumienia, że można zmniejszyć wiele powszechnych chorób do ułamka ich obecnego rozmiaru. Ale ten wspaniały „świat bez chorób” nie jest nam dany – ponieważ każda z nich jest dla przemysłu farmaceutycznego miliardowym zyskiem! Jeśli chcemy stworzyć świat bez chorób dla naszych dzieci: musimy się zaangażować.

 

dr Matthias Rath 1

 

 

dr Matthias Rath – biografia

 

dr matthias rath

dr Matthias Rath

W roku 1994, krótko przed swoją śmiercią, dwukrotny noblista Dr Linus Pauling zwrócił się do Dr Ratha ze znaczącymi słowami: „twoje odkrycia są tak ważne, bo dotyczą milionów ludzi i zagrażają wielkim gałęziom przemysłu. Pewnego dnia mogą wybuchnąć wojny, których jedynym celem będzie zahamowanie dostępu do twoich przełomowych odkryć. Wówczas nadejdzie czas próby, kiedy będziesz musiał stanowić opór!”

Dr Rath urodził się w roku 1955 w niemieckim mieście Stuttgart, w rodzinie ogrodników. Studiował medycynę w Muenster, następnie w Hamburgu. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako lekarz i jednocześnie naukowiec w szpitalu uniwersyteckim Eppendorf w Hamburgu i Centrum Kardiologii (Herzzentrum) w Berlinie.

W roku 1989 Dr Rath przyjął zaproszenie dwukrotnego noblisty – Linusa Paulinga i przybył do Instytutu Badawczego Paulinga w kalifornijskim Palo Alto, celem rozszerzenia badań w zakresie chorób serca i układu krążenia. Obu naukowców łączyła nie tylko współpraca i przyjaźń, ale przede wszystkim wspólne cele. Dlatego też krótko przed swoją śmiercią w 1994 roku Dr Linus Pauling poprosił młodego kolegę o kontynuację życiowego przesłania – nie tylko jako naukowiec, ale też jako człowiek angażujący się dla przywrócenia światowego pokoju.

Dziś Dr Rath kieruje międzynarodowym instytutem badawczo – naukowym, którego celem jest zlikwidowanie współczesnych chorób chronicznych przy pomocy skutecznych, zorientowanych na przyczyny naturalnych metod. Naukowe publikacje Dr Ratha ukazują się w prestiżowych czasopismach naukowych, jak: Arteriosclerosis (American Heart Association), Proceedings of the National Academy of Sciences.

Wyniki pracy naukowej Dr Ratha stanowią podwaliny do nowego zrozumienia przyczyn powstawania chorób, dlatego posumowaniem pracy lekarza – naukowca jest książka: „Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca – tylko my ludzie”.

Już od wczesnych lat młodości Dr Rath angażował się w ruch na rzecz światowego pokoju i pomocy dla krajów rozwijających się. Pracował w zarządzie Światowego Zrzeszenia Studentów Medycyny w ramach WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), gdzie aktywnie uczestniczył w inicjatywie WHO – „Zdrowie dla wszystkich”.

W roku 1983, wraz z delegacją młodych lekarzy z całego świata, spotkał się z premierem Szwecji – Olafem Palme w jego urzędzie, w Sztokholmie. Olaf Palme był przewodniczącym Konferencji Północ – Południe, stowarzyszającej polityków i naukowców, którzy za cel postawili sobie zmniejszenie przepaści pomiędzy bogatymi krajami przemysłowymi i biednymi krajami rozwijającymi się, poprzez podejmowanie wyjaśniających kampanii i politycznych przedsięwzięć.

W ramach niemieckiego ruchu pokojowego Dr Rath ogłosił apel „Opieka zdrowotna na rzecz pokoju”, który wsparło podpisami ponad 20 000 lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli zawodów związanych z ochroną zdrowia. Wspomagał również inicjatywy naukowców nauk przyrodniczych podejmowane na rzecz światowego pokoju (www.natwiss.de).

W ramach międzynarodowego ruchu naukowców przeciw wojnie atomowej Dr Rath poznał chemika i laureata nagrody Nobla – Dr Linusa Paulinga i już wspólnie podpisali jako jedni z pierwszych odezwę – protest przeciw wojnie nuklearnej. Odezwa, skierowana do akademii medycznych na całym świecie, poruszała kwestie strasznych medycznych następstw wybuchu atomowego, te kwestie powinny być uwzględniane w toku nauczania w szkołach medycznych.

Dr Rath popierał też aktywnie propozycje Organizacji Narodów Zjednoczonych i komisji ds. Edukacji i Nauki oraz UNESCO o wprowadzaniu do programów nauczania w szkołach i na uczelniach wyższych zajęć dotyczących zachowania pokoju na świecie.

Światowa organizacja UNESCO wystosowała odpowiednie polecenia do wszystkich członków uczestniczących w konferencji w Barcelonie (1985 r.). Tam też Dr Rath spotkał się z Sekretarzem Generalnym UNESCO i jego żoną.

 

dr Matthias Rath     dr matthias rath