Odpromienniki do telefonów komórkowych

odpromienniki

Odpromienniki do telefonów komórkowych

Odpromienniki (Neutralizatory) chronią  organizm przed szkodliwym promieniowaniem od telefonów komórkowych, laptopów, tabletów i innej drobnej elektroniki przenośnej

Szanowni Państwo, każdy z nas pragnie cieszyć się dobrym zdrowiem, sprawnością fizyczną przez całe życie.
Wiele aspektów naszego życia składa się na dobra formę, wymienię tylko kilka:
odpowiednie żywienie, woda, powietrze, otoczenie, wartość własna,
ochrona i profilaktyka.

Zabezpieczenie siebie, domu, telefonu, komputera to jedna z istotnych kwestii
dla zachowania zdrowia.

Przeglądałem i sprawdzałem diagnostycznie różne odpromienniki, wiele z nich w ogóle nie spełnia swojej roli.
Już jakiś czas używamy w domu odpromienniki (neutralizatory) polskiej firmy z Lublina.
Nadszedł czas podzielić się z Państwem wiedzą o ich działaniu ochronnym.

Odpromienniki które opisuję na tej stronie posiadają dużą moc i szeroki zakres pozytywnego działania, dzięki temu spełniają swoją rolę w ochronie przed szkodliwym promieniowaniem.
Sprawdzałem diagnostycznie odpromienniki (jak sprawdzam wszystkie inne produkty)
i potwierdzam wysoką energetykę, moc ochronną przekraczającą 100%, co przekłada
się na dużą skuteczność.

Istotne informacje – dotyczą wszystkich neutralizatorów:
– Wszystkie odpromienniki mają tą samą zasadę działania, różnią się tylko kształtem, wielkością i zasięgiem ochrony.
– Odpromiennik nie wymaga zasilania, nie naładowuje się i sam nie emanuje szkodliwego promieniowania własnego.
– Budowa i zasada działania neutralizatora daje wieczystą gwarancję na jego skuteczne działanie w stosowaniu.
Wyjątek stanowi umyślne, przypadkowe lub spowodowane długotrwałym użytkowaniem mechaniczne jego zniszczenie.

 

Neutralizator 18 R – na tel. komórkowy bez internetu

odpromiennik na tel.kom bez internetu
odpromiennik na tel.kom – 18 R
odpromiennik na tel.kom bez internetu
odpromiennik na tel.kom – 18 R-tył

Stosowany do ochrony przed promieniowaniem kancerogennym pochodzącym
od telefonów komórkowych.
Wymiary – cienka płytka (26mm x 26mm x 0,6mm) umożliwiają umieszczenie odpromiennika wewnątrz telefonu.

Zasięg działania:
promień = 18 cm

– zasięg w górę = 9 cm
– zasięg w dół = 7 cm

Tel. komórkowe emitują promieniowanie, które ma szkodliwy wpływ na nasze zdrowie, im nowsze telefony tym bardziej szkodliwe.
Telefony komórkowe trzymane są często w kieszeniach ubrania i przez to mają szkodliwy wpływ na organizm.

Neutralizator TK-050R – na Smartfon, tablet, laptop i inne osobiste

Neutralizator na Smartfon
Neutralizator TK-050R – na Smartfon
Neutralizator na Smartfon - tył
Neutralizator TK-050R – na Smartfon

Stosowany do ochrony przed promieniowaniem emitowanym przez urządzenia mobilne, drobny, osobisty sprzęt elektroniczny.
Przed szkodliwym działaniem sieci komórkowych i WI-FI o średnicy ochrony 50cm
w poziomie i pionie.
Wymiary – cienka płytka (45mm x 45mm x 0,6mm), posiada naklejkę umożliwiającą naklejenie na obudowie smartfona, tabletu czy laptopa.

Zasięg działania:
– promień = 25 cm

– zasięg w górę = 25 cm
– zasięg w dół = 25 cm

wpływ komórki na organizm

Fale elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe należą do mikrofal,
gdyż ich częstotliwość mieści się w przedziale 300 MHz – 300 GHZ.
Włączony telefon komórkowy, nawet jeśli przez niego nie rozmawiamy, wysyła szkodliwe promieniowanie w obszarze około 1,5 m.
Jednym z typowych zagrożeń, o które oskarża się telefony komórkowe jest rak mózgu.
Dlatego zwyczaj spania z telefonem przy łóżku jest zdecydowanie szkodliwy.

Jeszcze bardziej destrukcyjny zwyczaj (szczególnie dla delikatnych organizmów dzieci),
to nawyk zawieszania telefonów na szyi.
Nie zabezpieczona żadnym odpromiennikiem komórka ląduje w okolicach splotu słonecznego dziecka,
gdzie znajduje się największe centrum energetyczne w ciele człowieka
(czakra splotu słonecznego).

Zabójcze promieniowanie komórki ma wtedy idealny dostęp prosto do naszego ciała.
Niemieckie Ministerstwo Ochrony Środowiska po otrzymaniu najnowszych wyników badań na temat wpływu komórek na zdrowie orzekło, że dzieci do lat 5 bezwzględnie nie powinny używać komórek, a dzieci starsze mogą korzystać z nich z dużym ograniczeniem.

Przynajmniej raz w roku prezentowane są wyniki różnego rodzaju badań odnośnie wpływu promieniowania telefonów komórkowych na zdrowie człowieka.
Najnowsze badania na ten temat pochodzą z Europejskiego Instytutu ds. Komponentów Elektronicznych w Bukareszcie.
Według przeprowadzonych badań promieniowanie emitowane przez telefony komórkowe ma wpływ na krew.
Jej próbki poddawano oddziaływaniu mikrofal o różnym natężeniu. Eksperyment taki trwał od 10 do 60 godzin.
Po analizie wyników okazało się, że nawet przy promieniowaniu mniejszym od tego,
które powodują telefony komórkowe dochodziło do wytrącenia hemoglobiny z krwinek czerwonych i przenikaniu jej do krwiobiegu.
A zbyt duże nagromadzenie hemoglobiny w organizmie człowieka może prowadzić
do kłopotów z pracą serca
oraz wytwarzania się kamieni nerkowych.

wpływ komórki na mózg

Należy też zwrócić uwagę na to, że telefon komórkowy trzymamy
głównie przy kości skroniowej,

która jest najcieńszą kością czaszki, czyli stanowi bardzo słabą barierę ochronną.

Kolejne badania wykazują, że promieniowanie emitowane przez telefony komórkowe może negatywnie wpływać na żywe tkanki oraz powodować uszkodzenie kodu DNA. Wyniki te otrzymano na podstawie badań w warunkach laboratoryjnych.
Eksperymenty wykazały, że w żywych (zarówno ludzkich jak i zwierzęcych) komórkach, wystawionych na działanie pola elektromagnetycznego typowego dla telefonów komórkowych, następował znaczący wzrost jedno- i dwuniciowych pęknięć helisy kodu DNA, który przekazuje informacje genetyczną.
Mogłoby to negatywnie wpływać na przyszłe pokolenia komórek organizmu.

Mutacja komórek może doprowadzić do wzrostu ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe.
Poziom radiacji wykorzystanej w eksperymentach wynosił od 0,3 do 2 Watów
na kilogram, mierzonych według wskaźnika SAR (Specific Absorption Rate).

Większość telefonów emituje promieniowanie o mocy 0,5 – 1 W/kg.
Badania trwały cztery lata i zostały w większości sfinansowane z budżetu
Unii Europejskiej.
Prowadzone były przez 12 zespołów badawczych w 7 państwach.

Wartość SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania) powinna być zawarta w instrukcji obsługi telefonu (smartfonu),
lub na stronie internetowej producenta.
Wg norm europejskich maksymalna wartość SAR nie może być wyższa niż 2 W/kg.

Wykaz promieniowania niektórych telefonów – współczynnik SAR

pomiar sar

 Jak korzystać z telefonu by zminimalizować jego szkodliwe działanie

komórki dla dzieci

Wpływ promieniowania telefonów komórkowych na zdrowie:
www.pl.wikipedia.org/wiki

Informacje o historii konstruktora, charakterystyce i budowie odpromienników – tutaj
Opisy innych odpromienników, neutralizatorów:
Odpromiennik – ochrona osobista
Odpromiennik do obiektów

zalecenia ewg