Numerologia – opis

 

numerologia

Numerologia – życie zapisane w liczbach

Numerologia – prognozowanie z liczb, opierające się na przekonaniu, że numer przyporządkowany danemu obiektowi (numer domu, samochodu, telefonu, zakodowane pod postacią liczby imię, itp.) ma związek z jego losem. Numerologia uważana jest przez naukowców za pseudonaukę, nie mającą żadnych racjonalnych ani eksperymentalnych podstaw.

Przedmiotem numerologii są nie tylko liczby, lecz również nazwy własne, które zamienia się na liczby poprzez ponumerowanie liter alfabetu, a następnie ich sumowanie. Przyporządkowanie liczb literom polega na zapisaniu alfabetu w pionowych słupkach (9 liter w słupku). Polskie znaki zawsze znajdują się obok podobnych do nich liter (np. A, Ą). Ten sam wyraz zapisany w różnych językach lub alfabetach może dawać inny magiczny numer. Numerologia posługująca się alfabetem łacińskim ma identyczne wartości liter w każdym kraju i języku na świecie, oczywiście pod warunkiem, że używanym alfabetem jest alfabet łaciński.

Według numerologów nic nie dzieje się przypadkowo, ani to, że ktoś urodził się
w jakimś kraju, ani, że posiada takie a nie inne imiona i nazwiska, datę urodzenia itp. Według numerologii dusza człowieka wstępuje w ciało po to, aby się doskonalić.
W ziemskim życiu każdy z nas przeżywa jakieś lekcje (czasem nawet dosyć drastyczne doświadczenia), z których płynie nauka. Numerologia pozwala właśnie poznać to
– jakie lekcje nas czekają, a jakie mamy już za sobą.

Podstawową procedurą numerologii jest sumowanie cyfr danej liczby.

Np. aby ocenić, co przyniesie dany rok – sumuje się cyfry daty urodzenia, aż do uzyskania jednej cyfry, będącej „liczbą urodzenia” danej osoby: – np. osoba urodzona 21-08-1979 r.: 2+1 + 8 + 1+9+7+9 = 37 ⇒ 3+7 = 10 ⇒ 1+0 = 1 (taka osoba jest numerologiczną jedynką),

– następnie sumuje się cyfry zawarte w danym roku – np. 2006 = 2+0+0+6 = 8.
Zatem rok 2006 dla numerologicznej jedynki ma wibrację: 1 + 8 (wibracja daty urodzenia plus wibracja roku) = 9.

Czyli rokowi temu odpowiada liczba 9.

Powyższy opis systemu liczenia tzw. lat osobistych został zaproponowany przez Panią Gladys Lobos, która jest niezwykle popularna w Polsce, jednak w pozostałym „numerologicznym świecie” jest postacią skrajnie niszową, nieznaną lub ignorowaną. Klasyczny system liczenia lat osobistych, stworzony na przełomie XIX i XX wieku, został oparty na cyklach księżycowych. Ten system liczenia lat osobistych nakazuje dodanie dnia i miesiąca urodzenia do liczby obliczanego roku. Przykładowo osoba urodzona 25 stycznia będzie w roku 2013 w roku osobistym o wibracji 5, ponieważ 2+5+1+2+0+1+3 = 14/5.

Innym sposobem jest sumowanie cyfr przypisanych literom imienia i nazwiska. Więksi znawcy jeszcze oddzielają imię od nazwiska, albo samogłoski od spółgłosek.

– Literom A, Ą, J, S, Ś jest przypisana cyfra 1.
– Literom B, K, T jest przypisana cyfra 2.
– Literom C, Ć, L, Ł, U jest przypisana cyfra 3.
– Literom D, M, V, jest przypisana cyfra 4.
– Literom E, Ę, N, Ń, W jest przypisana cyfra 5.
– Literom F, O, Ó, X jest przypisana cyfra 6.
– Literom G, P, Y jest przypisana cyfra 7.
– Literom H, Q, Z, Ż, Ź jest przypisana cyfra 8.
– Literom I , R jest przypisana cyfra 9.

Według numerologii „liczba urodzenia” determinuje cechy osoby:

1 – to człowiek o cechach przywódczych, pionier przecierający innym szlaki, indywidualista, człowiek o silnej „wibracji”, mocno zaznaczający swoją obecność, eksponujący swoje ego,
2 – to „dyplomata” mający świadomość dwóch obliczy świata, zainteresowany drugim człowiekiem, wrażliwy, kierujący się w życiu uczuciami,
3 – to człowiek ukierunkowany na osobiste spełnienie, o dużych talentach i możliwościach w każdej dziedzinie, we wszystkim co robi widać wolę działania, siłę, przedsiębiorczość oraz kreatywność. Ponieważ jednak jest zwykle osobą świecącą „światłem odbitym”, to kiedy jest słabo ukierunkowana, zdeterminowana, trudno jej się odnaleźć,
4 – to logik osiągający najwięcej dzięki wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, bardzo odporny na stres związany z pracą,
5 – to osoba chętnie ucząca się nowych rzeczy, otwarta na nowinki, mająca dużą łatwość w zdobywaniu wiedzy, wielką zmysłowość oraz związaną z tym skłonność do używek,
6 – to osoba rodzinna, uważająca rodzinę za fundament swojego życia i mocno z nią związana. Jest zwykle kreatywna intelektualnie, ma łatwość odnajdywania się w przestrzeni i czasie, nie lubi stawiać sobie ograniczeń, jest bardzo uczuciowa i wrażliwa,
7 – to osoba wrażliwa i introwertyczna, łatwo robiąca karierę zawodową, bardzo zainteresowana sprawami duchowymi. Zbyt silna siódemka powoduje nadmierne przywiązanie do materii,
8 – to twórca na dużą skalę, energia zmieniająca się w materię, osoba tworząca i działająca poprzez podświadomość, uparta i zdeterminowana w działaniu,
9 – to osoba opierająca swoje działanie na bezinteresownej miłości, posiadająca „wibrację” spełnienia.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Numerologia

 

numerologia