dr Burzyński – Rak to poważny biznes cz.1 i 2 – filmy

dr Burzyński – Rak to poważny biznes

Film „Burzyński” to historia lekarza i biochemika dr. Stanisława Burzyńskiego, który wygrał największą i prawdopodobnie najbardziej intrygującą batalię prawną przeciwko federalnemu Urzędowi Żywności i Leków (FDA) w historii USA.

Zwycięskie bitwy dr. Burzynskiego z Rządem Stanów Zjednoczonych skupione były wokół jego terapii genowej leczącej nowotwory, którą odkrył on w 1970 i nazwał Antyneoplastonami, a obecnie zakończył drugi etap badań klinicznych w 2009 (nadzorowany przez federalny Urząd Żywności i Leków – FDA), a finalna faza badań klinicznych zatwierdzonych przez urząd FDA może być rozpoczęta w 2011- z wyjątkiem pozyskania wymaganych 300 milionów dolarów na sfinansowanie ostatniego etapu nadzorowanych przez FDA badań klinicznych.

Z chwilą gdy Antyneoplastony będą zatwierdzone do powszechnego leczenia, będzie to po raz pierwszy w historii, kiedy pojedynczy naukowiec, a nie farmaceutyczna firma będzie posiadać ekskluzywny patent i prawo rozpowszechniania, przełamując model wprowadzania na rynek ratującego życie przełomu w medycynie.

Antyneoplastony są odpowiedzialne za wyleczenie niektórych z najbardziej nieuleczalnych postaci śmiertelnych nowotworów. Film przedstawia wielu pacjentów z wyleczonymi nowotworami, którzy wybrali to leczenie zamiast operacji, chemioterapii czy promieniowania – z pełnym ujawnieniem dokumentacji historii choroby od rozpoznania do powrotu do zdrowia. Film obrazuje również zestawienie nadzorowanych przez FDA badań klinicznych Antyneoplastonów z innymi standardowymi metodami leczenia – opublikowane w recenzjonowanej literaturze medycznej.

Jedna z postaci nowotworu – rozproszony, dziecięcy glejak pnia mózgu jeszcze nigdy nie był wyleczony w jakimkolwiek doświadczalnym badaniu klinicznym w historii medycyny. Antyneoplastony są pierwszą metodą w historii, dzięki której wyleczono ten typ nowotworu – w kilkudziesięciu przypadkach.

„Burzyński” dokumentuje zwycięską 14-letnią walkę, zarówno dr. Burzyńskiego jak i jego pacjentów, o uzyskanie zaaprobowanych przez FDA badań klinicznych Antyneoplastonów.

Dr Burzyński mieszka i prowadzi klinikę medyczną w Houston, stanie Teksas. Początkowo mógł on produkować i zarządzać swoim odkryciem bez zatwierdzenia przez FDA (lata 1977-1995), ponieważ prawo stanu Teksas w tym czasie nie wymagało, aby lekarze w Teksasie byli zobowiązani do przestrzegania prawa federalnego w tej sytuacji. Prawo to od tego czasu zostało zmienione.

Zdolność Burzyńskiego do skutecznego leczenia nieuleczalnych nowotworów poprzez przemiany w paradygmacie ich leczenia – jest zaskoczeniem dla branży farmaceutycznej. Jak na ironię, ten fakt skłonił wszczynanie licznych dochodzeń przez Teksańską Radę Lekarską, która bezowocnie ciągnęła dr. Burzyńskiego aż do teksańskiego Sądu Najwyższego, nieudolnie próbując zakazać mu praktyki lekarskiej.

Ponadto FDA było zaangażowane w zwołanie czterech Ław przysięgłych w procesie przygotowawczym – te Ławy przysięgłych zadecydowały o braku domniemanych dowodów, aby prokuratura mogła wystąpić z aktem oskarżenia wobec dr. Burzyńskiego. Ostatnia, piąta Ława przysięgłych w 1995 roku, zaopiniowała o postawieniu dr. Burzyńskiego w stan oskarżenia, rezultatem czego były dwa federalne procesy, w których dwie różne Ławy przysięgłych stwierdziły o braku winy i oczyściły go z zarzutów. Jeśli dr Burzyński byłby skazany, dostałby wyrok maksymalnie 290 lat w więzieniu federalnym i 18,5 milionów dolarów grzywny.

To co zostało ujawnione w kilka lat po tym jak dr Burzyński obronił swoją wolność, pomaga nakreślić bardziej spójny obraz co do prawdziwej motywacji rządu Stanów Zjednoczonych w bezwzględnym prześladowaniu lekarza i naukowca Stanisława Burzyńskiego.

Uwaga: Po zatwierdzeniu Antyneoplastonów do użytku publicznego, jeden naukowiec będzie posiadać wyłączną licencję na produkcję i sprzedaż tych leków na otwartym rynku, zanim staną się one generyczne – pomijając PhRMA (Zrzeszenie firm farmaceutycznych i biotechnologicznych w USA) w czerpaniu korzyści z najbardziej efektownej terapii genowej w leczeniu nowotworów, jaką świat kiedykolwiek widział.

http://www.burzynskimovie.com/index.php/about-the-film/polski-o-filmie

dr Burzyński – Rak to poważny biznes cz.1

 

dr Burzyński – Rak to poważny biznes cz.2

W 2 cz. filmu wypowiedzi osób leczonych przez dr Burzyńskiego. Historia kobiety i dzieci chorych na glejaka mózgu leczonych w klinice dr Burzyńskego. Antineoplaston – terapia na raka. Liczne przeszkody jakie przechodziły osoby chętne na terapię i sam dr Burzyński.