Archiwa tagu: złoty podział

Tajemnica 432 Hz – filmy

 

432HzTajemnica 432 Hz – Jan Taratajcio cz.1

Wykład dla Altermedium Tv. Różnice pomiędzy częstotliwościami 432 i 440 Hz. Dokładne omówienie obu częstotliwości.

 

Tajemnica 432 Hz – Jan Taratajcio cz.2

W 2 części Jan Taratajcio wyjaśnia jaki jest związek między figurami geometrycznymi
a dźwiękiem. Wszystko jest wibracją, a wszechświat ma strukturę fraktalną.
Wiedzieli o tym już starożytni, wiedzieli też czym jest Kwiat Życia.
Częstotliwość 432 Hz jest życiem.

 

 Wyjaśnienie złotej proporcji w muzyce – Jan Taratajcio

Pierwsza próba zmiany stroju A=432 Hz na A= 440 Hz nastąpiła w roku 1917
z inicjatywy Rockefellerów. Świat muzyczny się na to nie zgodził, jednak rząd USA
w rok później zaakceptował to jako standard. Nastąpił potem szereg takich prób
i inicjatywy te zawsze wychodziły z dynastii klas rządzących. Świat muzyczny uparcie
się na to nie zgadzał.

Dopiero w roku 1939 Anglia oraz Niemcy wprowadziły legislację standaryzującą częstotliwość 440 HZ jako ISO 16 dla strojenia wszelkich instrumentów.

Ponownie świat muzyków tego nie akceptował i dopiero w roku 1951 na kongresie muzyków w Londynie zaakceptowano ten standard, pomimo protestu wielu muzyków,
w tym petycji kilku tysięcy muzyków francuskich.

Implementacja tej częstotliwości miała za zadanie odpowiednie ukształtowanie mas ludzkich. Dokładnie nie wiadomo, po co ktoś miałby celowo implementować takie tony, ale można tylko założyć, że jeśli nie wiadomo po co, to chodzi o władzę, pieniądze, albo o obie rzeczy. Większość ludzi nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że taki problem jak wartości częstotliwości poszczególnych nut w ogóle istnieje. Nic w tym zresztą dziwnego, ponieważ ludzie w większości nie interesują się takimi sprawami.

Jan Taratajcio od wielu lat starał się rozwikłać zagadnienie obliczania wartości częstotliwości poszczególnych dźwięków, tak aby były zgodne z naturalnym podziałem harmonicznym, wywierającym dobroczynny wpływ na człowieka. To nagranie jest pierwszą na świecie prezentacją geometrycznego wyliczania dźwięków w muzyce. Przedstawia umiejscowienie poszczególnych dźwięków na wykresie trójkątnym oraz sinusoidalnym. Dźwięk A=432 Hz w oktawie razkreślnej dotyczy wykresu sinusoidalnego, natomiast na trójkącie ten dźwięk ma częstotliwość 427,5 Hz.
Gdy się to zrozumie, wtedy wszelkie wyliczenia stają się bardzo łatwe.

Wykład dla PorozmawiajmyTv.

 

432Hz

 

 

432 Hz – Utwory muzyczne

432Hz 1

Utwory muzyczne w częstotliwości 432 Hz
Ma właściwości lecznicze, uzdrawiające na wszelkie problemy zdrowotne.
Szczegóły tutaj

Ojcze Nasz w języku Aramejskim – 432 Hz


Ave Maria – Maria Callas – 432 Hz


Avatar – muzyka z filmu 432 Hz

REIKI SPACE OF LOVE AND HOPE – 432 Hz

Mozart Symphony No 40 G minor KV550 – 432 Hz

– Proszę przeczytać na wstępie

 

432Hz

432 Hz – częstotliwość ściśle powiązana z regułą złotego podziału.
Jest pierwotnym, naturalnym dźwiękiem uzdrawiającym.

Częstotliwość ta jest określana jako pitagorejska ponieważ już Pitagoras opracował pierwsze jej zasady. (Zasady tego strojenia były już znane w około 1800 lat p.n.e) Według Pitagorasa używano stosunek 3 : 2 dźwięków w strojeniu. Według tego stroju uzyskano dźwięk A = 432 Hz. Dźwięk ten jest ściśle powiązany z tzw. regułą złotego działu. Jednakże podział Pitagorasa nie był doskonały. Niemniej już w jego czasach używano 432Hz dźwięku jako podstawy do strojenia instrumentów.

Nawet dzisiejsze polskie określenia reguły złotego działu nie są precyzyjne. Angielskie źródła nazywają to Golden Number (Złota Liczba) Phi (Czytaj Fi) i wynosi ona 1.618.
Fi = 1.618 Złota Liczba

Ogólnie regułę złotego działu określamy proporcją 3 do 5, ale nie jest to zbyt precyzyjne i po angielsku mamy znacznie więcej danych na ten temat.
Znacznie szersze znaczenie owej liczby odkrył Fibonacci. (1170-1250).

Fibonacci opracował tzw. ciąg liczb, który posiada następujące właściwości.

Ciąg ten wygląda tak: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 itd. Dodawane są do siebie dwie pierwsze liczby, które tworzą trzecią liczbę.
0 + 1 = 1,  5 + 8 = 13,  55 + 89 = 144.

Dzieląc wyższą liczbę przez niższą otrzymujemy właśnie liczbę Fi = 1.618.
610 : 377 = 1.618, 144 : 89 = 1.6179, itd.

Oczywiście im mniejsze liczby, tym większe zaokrąglenie. 5 : 3 = 1.666. Im wyższe liczby, tym większa precyzja w stosunku do liczby Fi czyli złotego podziału.
Złoty podział jest więc określany bardziej precyzyjnie jako: 1 : 1.618 albo 0.618 : 1
Liczba ta, czyli złoty podział, króluje we wszechświecie i jest także nazywana liczbą Boga.

Co jest wyjątkowo ciekawe, Arka Przymierza została zbudowana według owej reguły
a także Arka Noego również posiadała wymiary według owej reguły.
(Rodzaju 6:15 oraz Wyjścia 25:10,)

Więcej na ten temat: www.zbawienie.com/

432Hz 2

Sekretne częstotliwości mogą pomóc zestroić się z wszechświatem

Wszystko, co wydaje się być namacalne składa się tak naprawdę z fal elektromagnetycznych. W fizyce funkcjonuje pojęcie dualizmu korpuskularno falowego, co oznacza, że w zależności od sytuacji obiekty kwantowe takie jak elektrony czy fotony, mogą mieć charakter fal jak i obiektów namacalnych. Dopiero, gdy przyjmie się to za fakt można inaczej spojrzeć na to jak istotne są dla nas rozmaite częstotliwości.

 Zgodnie z mechaniką kwantową całą materia charakteryzuje się takim falowo-realnym dualizmem. Jeśli przyjmiemy, że nasze ciała wibrują i podlegają interferencjom może się okazać, że istotne jest też to, jakie fale są emitowane w naszej okolicy. Praktycznie wszędzie otacza nas promieniowanie elektromagnetyczne, które wpływa na nasze życie. To dlatego w okolicy stacji bazowych sieci komórkowych, czy nawet tylko w pobliżu routera WiFi, nie chcą rosnąć rośliny, a jeśli ktoś je posadzi to ich wzrost będzie spowolniony i zaburzony.

Istnieje bardzo wiele sposobów synchronizacji utraconej normy w tym zakresie. Już w średniowieczu znane były uzdrawiające duszę dźwięki zwane skalą Solfeggio. Jej elementy znalazły się w słynnych chorałach gregoriańskich. Okazuje się, że eksponowanie niektórych częstotliwości może wpływać nawet na nasz stan umysłu. Wiele osób wierzy, że konkretne częstotliwości mogą spowodować oświecenie człowieka, jak i wpłynąć na łatwość manipulowania nim.

Okazuje się, że poza skalą Solfeggio znajdują się inne częstotliwości, które występują wszędzie wokół nas i mają bardzo wielki wpływ na nas i nasze życie. Zwraca się uwagę przede wszystkim na częstotliwość 432 Hz, która ma być podobno matematycznie zgodna ze wszechświatem. Wniosek taki wyciągnięto, dlatego, że wynika ona bezpośrednio z tak zwanego złotego podziału.

Transmisja częstotliwości 432 Hz w formie czystego matematycznego tonu może być korzystna, jako nośnik leczniczej energii. Częstotliwość 432 Hz wibruje w sposób najbardziej typowy dla właściwości światła, czasu, przestrzeni, materii, grawitacji a także magnetyzmu, DNA oraz naszej świadomości. Ton 432 Hz zapewnia naturalne strojenie naszych częstotliwości do wszechświata, co odbywa się na poziomie komórkowym naszych ciał.

Wiele starożytnych instrumentów muzycznych było strojonych na ton 432 Hz. Jest to też częstotliwość uważana za najbardziej pierwotną i naturalną. Głównie dlatego nazywa się ją też częstotliwością kosmiczną. Ludzie są w stanie słyszeć dźwięki w zakresie od 20 Hz do 20 0000 Hz jednak ponieważ składamy się w 70% z wody to interferujemy względem wszystkich odbieranych częstotliwości.

Nawet niesłyszalne dźwięki emitowane przez delfiny z częstotliwością 8Hz, która jest zbliżona do innej podstawowej częstotliwości, ziemskiego rezonansu Schumanna (7,83Hz), potrafią być zbawienne dla ludzi. Gdyby było inaczej delfinoterapia nie zdobywałaby aż tak wielu zwolenników, a stosujący ją terapeuci nie odnosiliby sukcesów, podczas gdy jest przecież zupełnie odwrotnie, a delfiny są w stanie „wybudzić” nawet autystyków.

Wokół tematu tonów, które nas otaczają nie sposób nie wspomnieć tego o częstotliwości 440 Hz. Jest on zwany Kamertonem i stosuje się go w muzyce do strojenia instrumentów. Wobec stosowania go narosło wiele kontrowersji. Znawcy tematu twierdzą, że ton ten, który został przyjęty, jako międzynarodowy standard, jest czymś wysoce nienaturalnym i jego propagacja źle wpływa na ludzkie centra energetyczne.

Praktycznie cała branża muzyczna stroi się do tej częstotliwości i nikomu nie przychodzi nawet do głowy robić inaczej. Teorie spiskowe twierdzą, że implementacja tej częstotliwości, która nastąpiła dopiero po drugiej wojnie światowej, miała za zadanie odpowiednie ukształtowanie mas ludzkich. Częstotliwość ta miała wzmagać agresję, psychozy, pomagać w przyjmowaniu agitacji oraz przede wszystkim miała a zadanie powstanie emocjonalnych wyzwalaczy, które prowadziły od stresu emocjonalnego do fizycznej choroby.

Nie wiadomo, po co ktoś miałby celowo implementować takie tony, ale można tylko założyć, że jeśli nie wiadomo po co to chodzi o władzę, pieniądze, albo o obie rzeczy. Zapewne większość z czytelników nie zdawała sobie nawet sprawy z tego, że taki problem jak Kamerton w ogóle istnieje. Nic w tym zresztą dziwnego, ponieważ ludzie w większości nie interesują się takimi sprawami.

http://innemedium.pl/

 

432Hz

 

 

 

 

Filmy różne

Potęga Słów
>> Zmieniając swoje słowa, zmieniasz swój świat <<


Darmowe uściski – Sondrio, Italia
>> Miłość jest receptą na wszelkie problemy <<

 

Święta geometria
Od zawsze otaczają nas cyfry, wszystko w okół nas wibruje jest geometrią.
Niestety, ale film jest zakazany, usuwany jest z YouTube i z Vimeo.
A jest to wspaniały, krótki dokument, pełen pięknych barw i kształtów.
Jest też świetna muzyka.
Film wgrałem na wrzutę i można go obejrzeć po wejściu na poniższy link:
http://wwwporadyuzdrawianieorg.wrzuta.pl/film/1XkBBMl5J6d/swieta_geometria

święta geometria

 

Ptaki Raju
Nasza rodzina, bracia i siostry z kosmosu.
Tęsknota za jednością, za wolnością, za miłością.

 

Przesłanie nadziei
Jesteście jednością, mimo różnic.
Rozejrzyj się, otwórz swoje oczy, otwórz swoje serce, uwierz w miłość,
poznaj miłość, wybierz miłość.
Zjednoczeni przetrwamy, podzieleni upadniemy.

 

Miyoko Shida Rigolo
Mamy różne talenty, olbrzymi wewnętrzny potencjał i możliwości.
Wszystko jest w nas tylko trzeba znaleźć klucz,
drogę do swojego wnętrza, do świadomości.

 

Ukryta Historia Rasy Ludzkiej – Klaus Dona
Klaus Dona poświęcił wiele lat na podróże, podczas których dokumentował znaleziska, których oficjalna nauka nie potrafiła (czyt. nie chciała) wytłumaczyć. Piramidy, starożytne miasta zalane przez ocean, czaszki o nieludzkiej budowie, ogromne szkielety ludzkie, kryształowe czaszki, rzeźby i przedmioty, zawierające informacje, których nie powinny zawierać, mapy Antarktyki pod lodem i Atlantydy — fizyczne dowody na to, że ludzkość zaledwie uchyliła rąbka tajemnicy związanej z naszym dziedzictwem.

 

Medytacja z obrazami
Piękna grafika, obrazy połączone z miłą i ciepłą muzyką.

 

święta geometria